Dźwigi

USŁUGI DŹWIGOWE

Nasza firma oferuje usługi dźwigowe oraz wynajem żurawi, podnośników etc. Zakres takiej usługi polega zazwyczaj na wynajmie urządzenia dźwignicowego wraz z obsługą operatorską oraz wykonanie pewnej pracy, jak np.:

 • załadunek i rozładunek towarów,kontenerów,
 • montaż lub demontaż hal, konstrukcji,
 • innych prac na wysokościach.

Prowadzimy również konserwacje i dozory UTB (żurawie, HDS, podesty, dźwignice)

Posiadamy także specjalistyczny osprzęt przeładunkowy:

• Trawersy – belki trawersowe, które znajdują zastosowanie przy podnoszeniu obiektów wymagających kilku punktów podwieszenia

• Kosze – stosowane do transportu ludzi z wykorzystaniem żurawia

ŻURAWIE WIEŻOWE

Żuraw wieżowy to urządzenie dźwigowe zaliczające się do największych maszyn roboczych, składa się z wieży montowanej na przejezdnym lub stacjonarnym podłożu i wysięgnika (poziomego lub wychylnego), który podnosi ładunki na haku opuszczanym na linie z wysięgnika żurawia, może osiągać wysokość podnoszenia podczas stania do około 100 metrów; żurawie wieżowe mogą być stacjonarne lub przejezdne, na podwoziu szynowym lub gąsienicowym. Kolumna żurawia budowlanego często budowana jest w kształcie pionowej wieży o wielosekcyjnej kratownicowej konstrukcji.

Żurawie wieżowe znajdują zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, do transportu materiałów oraz przy montażu konstrukcji stalowych. Ich zaletą jest duży zasięg wysięgnika zapewniający dużą powierzchnię operacyjną. Wysięgnik może być wychylny z cięgnikiem zainstalowanym na jego końcu lub stały, poziomy – zwany wysięgnicą lub wysięgnikiem wspornikowym, z cięgnikiem poruszającym się po nim. Żuraw wieżowy wyposażony jest w kilka napędów, zwykle elektrycznych, z których każdy realizuje jeden ruch np. jazda podwozia,obrót wysięgnika.

Żurawie wieżowe wraz z żurawiami samojezdnymi zaliczane są do grupy żurawi budowlanych.

Podział żurawi wieżowych ze względu na rodzaj podstawy:

 • żurawie stacjonarne,
 • żurawie przejezdne.

Podział żurawi wieżowych ze względu na typ montażu:

 • żurawie samomontujące się ,
 • montowane w częściach.

Podział żurawi wieżowych ze względu na umiejscowienie mechanizmu obrotu:

 • górnoobrotowe, mechanizm obrotu umieszczony jest na górze wieży i obraca samym wysięgnikiem,sama wieża nie obraca się,
 • dolnoobrotowe, mechanizm obrotu zamontowany jest na dole wieży i obraca wieżą wraz z wysięgnikiem.

Podział żurawi wieżowych ze względu na typ stosowanego wysięgnika:

 • wspornikowe,
 • wychylne.

ŻURAWIE STACJONARNE

Żurawie stacjonarne, inaczej nazywane jako stałe, wspornikowe to lekkie urządzenia dźwigowe składające się z wysięgnika wykonującego ruch obrotowy, po którym przemieszcza się wciągnik podnoszący ładunek. Wysięgnik zazwyczaj przymocowany jest na słupie zamontowanym na stałe do podłoża, nazywany wtedy żurawiem słupowym, wysięgnik może również być przymocowany np. do ściany lub maszyny, wówczas jest nazywany żurawiem przyściennym. Żurawie stacjonarne znajdują zastosowanie w każdej branży jako wyposażenie stanowisk pracy.

ŻURAWIE PRZEJEZDNE

Żurawie przejezdne, nazywane również żurawikami warsztatowymi, służą m.in.  do podnoszenia ciężkich przedmiotów w zakładach i warsztatach oraz do wyciągania silników z samochodów. Przydają się również do rozładunku małych samochodów i obsługi maszyn. Podnoszenie w żurawiach przejezdnych hydraulicznych odbywa się za pomocą ręcznej pompy olejowej.

ŻURAWIE SŁUPOWE CIĘŻKIE

Żurawie słupowe ciężkie to żurawie o bardzo dużych udźwigach i wysięgu projektowanych jednostkowo. Przykładem takich żurawi są żurawie w portach jachtowych służące do wyjmowania jednostek pływających. Żurawie te bardzo często wyposażone są w przeciwwagę w celu optymalizacji konstrukcji i momentu wywrotu.

ŻURAWIE PRZEŁADUNKOWE

Żurawie przeładunkowe nazywane również przenośnymi to urządzenia dźwigowe zamontowane na samochodzie ciężarowym pomiędzy kabiną kierowcy a skrzynią lub z tyłu pojazdu, służąca do samodzielnego załadunku towaru na samochód oraz jego rozładunku. Żurawie przeładunkowe napędzane są pompą hydrauliczną, agregatowaną z podwozia pojazdu poprzez przystawkę odbioru mocy, podłączoną do wyjścia ze skrzyni biegów, stąd nazwa hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS).

Żuraw przenośny posiada bazę żurawia, w której umieszczona jest kolumna obrotowa. Z kolumną połączony jest wysięgnik składający się z jednego lub dwóch ramion połączonych przegubowo i poruszanych za pomocą siłowników hydraulicznych. Z drugiego ramienia wysięgnika mogą być wysuwane teleskopowo dodatkowe człony zwiększające wysięg żurawia. Na końcu ostatniego ramienia umieszczone jest urządzenie chwytające np.hak,widły. Żurawie wykonują ruchy w poziomie oraz pionie.

Podział żurawi przeładunkowych ze względu na wykonywaną pracę:

 • żurawie leśne (do załadunku i rozładunku drewna),
 • żurawie przemysłowe (do załadunku i rozładunku złomu),
 • żurawie ogólnego przeznaczenia.

ŻURAWIE LEŚNE

Żurawie leśne są używane do przeładowywania przy transporcie drewna z terenów pozyskiwania do zakładów przetwórczych. Specjalne, stacjonarne wersje tych urządzeń są wykorzystywane w przemyśle drzewnym i innych dziedzinach, np. w recyklingu. W związku z charakterem pracy, te urządzenia mają zupełnie inną konstrukcję niż żurawie ogólnego stosowania. Przede wszystkim, są one konstruowane w oparciu o inne wytyczne. Żurawie leśne są cięższe i droższe od żurawi ogólnego stosowania. Zwiększona prędkość ruchów leśnego żurawia oraz praca wymagająca wykorzystania kilku funkcji jednocześnie wymagają stosowania bardziej rozbudowanych układów hydraulicznych.

ŻURAWIE PRZEMYSŁOWE

Żurawie przemysłowe mogą być wyposażone w różnego rodzaju zdejmowalne urządzenia chwytające, np. uchwyty do blach, haki, przyssawki. Dzięki takim rozwiązaniom można je dostosować do przenoszonych ładunków – blach, kręgów, rur itp. Jednym z rozwiązań są uchwyty wyposażone w przyssawki, przeznaczone głównie do przenoszenia ładunków o niestandardowym kształcie np. kamiennych płyt oraz szyb. Obrót wysięgiem żurawia może odbywać się ręcznie lub poprzez napęd mechaniczny. Podstawową częścią żurawi przemysłowych jest obrotowy wspornik. Najprostsze są konstrukcje przyścienne oraz słupowe. Spotyka się również żurawie ze zmienną długością ramienia. Zaletą tych żurawi jest możliwość ominięcia przeszkody stojącej na drodze transportu oraz przeniesienie ładunku bezpośrednio do wnętrza maszyny.